Biuro Rachunkowe Kraków

Jako licencjonowane biuro księgowe działamy w branży finansowej już od 1998 roku.
Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i rozliczaniu różnych form działalności oraz
jej przekształceniach pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom przedsiębiorców.

 

więcej...

Ulga "zero PIT" nie dla wszystkich...

Zmiany nie dotyczą umów o dzieło oraz staż studencki

więcej...

Amortyzacja dla nowych sprzętów.

Nawet do 100 tys. zł można zaliczyć dodatkowo w koszty.

więcej...

Kontakt
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Zemowski Sp. z o.o.

31-514 Kraków,
al.Płk.Beliny-Prażmowskiego 24
tel: 12 350 58 60


Aktualności

Dodano dnia 31.05.2015r.
Od czerwca zmiana adresu siedziby firmy.

Od czerwca zapraszamy do naszego biura w nowej lokalizacji w Krakowie przy rondzie Mogilskim, aleja Płk. Beliny-Prażmowskiego 24.
Mamy nadzieję na współpracę w nieco bardziej komfortowych warunkach mniejszego, indywidualnego budynku w miejsce dotychczasowego biurowca KFAP.

Na terenie posesji będzie dostępnych kilka darmowych miejsc parkingowych lub w przypadku ich chwilowego zapełnienia będzie można znaleźć miejsce w uliczne dojazdowej bez płatnej strefy lub na sąsiadującym parkingu strzeżonym z przystępną ceną 2 zł za godzinę postoju.


Aktualności

Dodano dnia 14.11.2013r.
Najważniejsze zmiany w przepisach VAT od 2014 roku.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy po zmianach jakie dokonywały się przez ostatni rok dużej modyfikacji ulegnie kilka dotychczasowych reguł rozliczania podatku od towarów i usług:

  • moment powstania obowiązku podatkowego, który nie będzie już powiązany z datą wystawienia faktury lecz ściśle związany z wykonaniem usługi lub dostawą towaru,
  • prawo do odliczenia podatku naliczonego, które nie będzie już powiązane z momentem otrzymania faktury lecz zsynchronizowane z obowiązkiem podatkowym wystawcy faktury,
  • podstawa opodatkowania, która będzie rozumiana znacznie szerzej niż tylko obrót, powiększona o cło, prowizje i inne obciążenia,
  • zasady wystawiania faktur będą już zgodne wyłącznie z ustawą zamiast z dotychczasowym rozporządzeniem Ministra Finansów,
  • terminy wystawiania faktur zostaną wydłużone z 7 dni po wykonaniu usługi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej w określonych przypadkach nie będzie konieczne do obniżenia obrotu,
  • nie będzie możliwości wystawiania faktur wewnętrznych jako dokumentów do rozliczeń podatku, który płaci nabywca usługi lub towaru oraz opodatkowania czynności innych niż sprzedaż.Aktualności

Dodano dnia 31.08.2013r.
Wyjaśnienie MF odnośnie nowych wymogów dla kas fiskalnych i paragonów.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych związanych z możliwością umieszczania na paragonach fiskalnych numeru NIP nabywcy oraz informacji o zastosowanych rabatach, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiany w przepisach rozporządzenia, które wejdą w życie z dniem 1.10.2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów.

Dotychczasowe kasy mogą nadal być wykorzystywane aż do czasu ich zużycia. Wymóg umieszczania NIP nabywcy lub rabatów (na jego żądanie) na paragonie będzie dotyczył tylko kas, które umożliwiają taką funkcję.
Przepisy nowego rozporządzenia doprecyzowują także konieczność zamieszczenia na paragonie nazwy towaru, tak aby był on jednoznacznie identyfikowalny.Sposób „jednoznacznego" identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Oznacza to, że tak jak dotychczas, to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, tak aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub usługę.Nowe przepisy nie wykluczają przy tym - tak jak obecnie – stosowania skrótów, a dotychczasowa praktyka potwierdza, że podatnicy korzystają z tej możliwości.

Rozporządzenie jedynie wskazuje, że z upływem 30.09.2013 r. podatnicy będą zobowiązani w pełni realizować przewidziany w przepisie wymóg wskazywania nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi.W tym kontekście MF podkreśla, że nie jest prawdą, że obecnie akceptowane było prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego np. na grupach towarowych w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.


Aktualności

Dodano dnia 31.08.2013r.
Spółki komandytowe z podatkiem CIT już w roku 2014 ?

Opublikowany projekt z dnia 10 lipca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje fundamentalną zmianę zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Obecnie spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne – tak jak inne spółki osobowe – nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są wspólnicy tych spółek.
Zmiana art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych spowoduje, że bieżące dochody spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (na takich samych zasadach jak dochody spółek kapitałowych).
Niezależnie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, opodatkowane podatkiem dochodowym (zależnie od rodzaju osobowości wspólnika – podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych) będą nadal kwoty wypłacane wspólnikom (np. dywidendy wypłacane przez spółki komandytowo-akcyjne) te spółki.

Dochody spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych będą zatem w istocie dwukrotnie opodatkowane – raz na etapie ich osiągania przez spółki, drugi raz na etapie podziału zysku między wspólników, w tym - w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych - akcjonariuszy (tak jak dochody spółek kapitałowych). 

Ponadto termin wejścia w życie omawianych zmian został w przypadku spółek komandytowych przesunięty już na 1 stycznia 2014 r. zarówno w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych, jak i spółek komandytowych, dla których początkowo planowano rok 2015.


Aktualności

Dodano dnia 31.12.2012r.
Kto w roku 2013 będzie musiał mieć kasę fiskalną ?

Jak wynika z planowanego nowego rozporządzenia o kasach fiskalnych, limity obrotów z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność zostają zrównane do mniejszej z kwot z poprzedniego rozporządzenia, którego ważność wygasa z końcem roku 2012.

Podatnicy, którzy w roku 2012 przekroczą limit 20.000 zł zobowiązani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 z uwzględnieniem zwolnień przedmiotowych zawartych w znowelizowanym załączniku do rozporządzenia, z którym warto zapoznać się przed tą datą.

2 3 4 5 6